Klaar voor een efficiëntere wereld

S&P GAAT VERDER DAN DE ErP-RICHTLIJN

De richtlijn voor Ecodesign 2012/27/EU wijzigt de richtlijn betreffende Ecodesign 2009/125/EG en vestigt daarmee een nieuw kader voor het vaststellen van eisen inzake Ecodesign voor energie-gerelateerde producten (ErP, Energy related Products).

Deze richtlijn maakt deel uit van de 20-20-20-doelstelling, die het energieverbruik tegen 2020 met 20% wil verlagen.

PRODUCTTYPES WAAROP ErP INVLOED HEEFT
Producten voor plaatselijke verwarming van een ruimte

DE VERORDENING 1253/2014 IS VAN TOEPASSING OP VENTILATIE-UNITS

Een ventilatie-unit is een elektrisch toestel uitgerust met ten minste één waaier, één motor en een kast, dat bedoeld is om in een gebouw of een deel van een gebouw vervuilde lucht door buitenlucht te vervangen.

De specifieke vereisten voor Ecodesign voor deze units zullen in twee fasen worden toegepast:

 • Sinds 01/01/2016 moeten zij voldoen aan specifieke efficiëntiewaarden.
 • Vanaf 01/01/2018 worden nog hogere waarden van kracht.

Ventilatie-units worden onderverdeeld in residentiële ventilatie-units (RVU) en niet-residentiële ventilatie-units (NRVU).

Vereisten voor energie-efficiëntie

 • Sinds 01/2016 moet het specifiek energieverbruik (SEC - Specific Energy Consumption) 0 kWh/(m2.j) of minder bedragen.
 • Vanaf 01/2018 moet het SEC -20 kWh/(m2.j) of minder bedragen.

Vereisten voor componenten

 • Ventilatie-units moeten uitgerust zijn met een motor met variabele snelheid of een snelheidsregeling.
 • Ventilatie-units met dubbele luchtstroom moeten uitgerust zijn met een systeem voor warmteterugwinning en een bypassvoorziening.
 • Vanaf 01/2018 moeten ventilatie-units met filters uitgerust zijn met een visueel signaal dat waarschuwt wanneer het filter te veel vervuild is.

Informatievereisten

Verplichtingen van de producent:

 • Energie-labelling.
 • Productinformatieblad (concrete technische specificaties).
 • Handleiding.
 • In alle reclame, communicatie en technisch materiaal moet de SEC-klasse vermeld staan.

Verplichtingen van de distributeur:

 • Energie-label + productinformatieblad moeten bij het product worden gevoegd.
 • Als het product niet wordt tentoongesteld, moeten de energieklasse, de SEC, het maximale debiet en het geluidsvermogensniveau (LwA) worden vermeld.
 • In het promotie- en reclamemateriaal van de producten moet de SEC-klasse worden vermeld.
SEC-categorie SEC in kWh/m2.a
A+*
SEC < -42
A
-42 ≤ SEC < -34
B
-34 ≤ SEC < -26
C
-26 ≤ SEC < -23
D
-23 ≤ SEC < -20
E
-20 ≤ SEC < -10
F
-10 ≤ SEC < 0
G**
0 ≤ SEC
* De meest efficiënte producten ** De minst efficiënte producten

Energielabel

Vereisten voor energie-efficiëntie

 • Sinds 01/2016 moet het thermisch rendement van warmtewisselaars minstens 67% bedragen.
 • Vanaf 01/2018 moet het thermisch rendement van warmtewisselaars minstens 73% bedragen.

Vereisten voor onderdelen

Alle ventilatie-units, behalve die met dubbele luchtstroom, moeten worden uitgerust met een aandrijving met variabele snelheid of snelheidsregeling.

 • Ventilatie-units met EC-motor voldoen hieraan.
 • Ventilatie-units met minstens 3 snelheden voldoen hieraan.
 • Ventilatie-units met eenfasige of driefasige AC-motoren moeten worden gekoppeld aan een spanningsregelaar of een frequentieomvormer.

Ventilatie-units met dubbele luchtstroom moeten uitgerust zijn met een systeem voor warmteterugwinning en een thermische bypassvoorziening.

Vanaf 01/2018 moeten ventilatie-units met filters uitgerust zijn met een visueel signaal dat waarschuwt wanneer het filter te veel vervuild is.

Informatievereisten

Volgens de verordening moet diverse informatie worden verstrekt naargelang de categorie van de NRVE. Die informatie moet beschikbaar zijn in de technische documentatie van de ventilatie-units en op de website van S&P.