Disclaimer

Disclaimer

 

Disclaimer

Deze website wordt geëxploiteerd onder de handelsnaam S&P Sistemas de Ventilación S.L.U., een Spaans bedrijf gevestigd C/Llevant nº4, Pol. Ind. Llevant, Parets del Vallès (08150) (Barcelona), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Barcelona, in volume 40,704, sheet 108, page B-372.209 met NIF B64911928.

De dienstverlener, verantwoordelijk voor deze website, stelt dit document ter beschikking aan gebruikers in overeenstemming met de verplichtingen gesteld in Act 34/2002, betreffende e-Commerce en IT Services (LSSI-CE), zo ook het informeren van gebruikers over de gebruikscondities.

Iedereen die deze site bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de hierin uiteengezette voorschriften en alle andere toepasselijke wettelijke voorschriften in acht te nemen en strikt na te leven.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om alle informatie die op deze site kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting om gebruikers vooraf op de hoogte te stellen of gebruikers bewust te maken van deze verplichting, met dien verstande dat publicatie op de site voldoende kennisgeving is.

Privacy policy

Gebruikers worden geïnformeerd dat de gegevens in het contactformulier worden opgenomen in een bestand dat wordt bewaard door Soler & Palau Ventilation Group, S.L.U. Gebruikers moeten alle verplichte velden van het bijgevoegde formulier invullen met waarheidsgetrouwe, volledige en actuele informatie, behalve velden die zijn gemarkeerd als optioneel. De verwerking heeft de volgende doelen: mogelijke verzending van informatieve communicatie per e-mail over producten en diensten van Soler Palau; beheer en reactie op ingediende vragen.

Uw gegevens kunnen voor vergelijkbare doeleinden aan elk bedrijf van de Soler Palau Group worden doorgegeven. Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de ingediende vragen te beantwoorden.

Door uw gegevens te verzenden, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het opnemen van uw gegevens in het bovenstaande bestand en voor de aangegeven verwerking. Neem bij twijfel over privacy contact op met de vertegenwoordiger voor gegevensbescherming. U kunt uw rechten op toegang, annulering en bezwaar met betrekking tot uw gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar: dpo@solerpalau.com .