Ons merk

Ons merk

 

Ons merk

Soler & Palau werd opgericht in 1951. Op basis van de pijlers Teamwork, Nabijheid en Respect voor persoonlijke diversiteit hebben we het bedrijf op internationaal niveau gepositioneerd, terwijl we tegelijkertijd lokaal beleid toepassen onder de paraplu van onze wereldwijde filosofie.

Een sterk punt van S&P is onze constante groei en ons beleid om winst te herinvesteren in voortdurende technologische verbeteringen, zowel in onderzoek en productie als in marketing. Dit heeft S&P een zelf gefinancierd bedrijf gemaakt met volledige onafhankelijkheid in ons besluitvormingsproces.

De goede bedrijfsresultaten verschaffen ons financiële onafhankelijkheid en het geeft ons de ruimte om continue te investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

We behouden onze waarden door veel aandacht voor kennis en vakvolwassenheid en geven aandacht aan opleiding en training. Zo houden we onze leidende positie in de ventilatiebranche en een uitstekende relatie met onze klanten en partners.

Principes van ons bedrijf

Wij willen door onze klanten en partners gezien worden als wereldleider in ventilatie. We zijn trots op onze historie en bedrijfscultuur, en zijn gericht op groei en ontwikkeling zonder onze basis uit het oog te verliezen. Op basis van de culturele pijlers Bescheidenheid, Soberheid en Transparantie hanteert S&P Ventilation Group de volgende principes:

INTERNATIONALISERING EN GROEI: Sinds de oprichting van het bedrijf in 1951 heeft het als doel een strategie van doorlopende investeringen in nieuwe producten en een verhoogde expansie op de wereldmarkt te implementeren.

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE: We worden gedreven door de wens om continu te verbeteren en zijn daarom pioniers in onderzoek, ontwikkeling en innovatie in nieuwe producten en industriële processen.

ZELFFINANCIERING: Zelffinanciering is een essentiële factor voor onze financiële onafhankelijkheid en stabiliteit.

EXCELLENT MANAGEMENT: Op basis van onze toewijding, eerlijkheid, hoge normen en vastberadenheid om de dingen goed te doen, is ons engagement het bereiken van de hoge kwaliteitsnormen die onze klanten verdienen.

MEDEWERKERSONTWIKKELING: We streven ernaar onze menskracht te versterken door teamwerk, interne promotie van banen en het aanmoedigen van training en opleiding. Onze managers zijn getraind in het delegeren van verantwoordelijkheid, vertrouwen en volledig respect voor elk individu. Nu, in het tweede decennium van de 21e eeuw, door het ontwikkelen en verbeteren van managementinstrumenten (prestatie-evaluatie, een leven lang leren, interdepartementale communicatie en interne gedragscodes), streven we ernaar de volgende doelen te bereiken:

- Respect voor het individu cultiveren door het delegeren van verantwoordelijkheden (empowerment). De bijdrage en de overdracht van ideeën tussen de verschillende bedrijfseenheden van de groep te simuleren (Best Practices).

- Prestaties bevorderen door de afstemming van onze bedrijfswaarden op de betrokkenheid van elk individu bij de ontwikkeling van de visie en missie van ons zakelijke project. Talent herkennen, behouden en promoten.